Privatlivspolitik

Hos Premium-Biler er vi dataansvarlige, hvilket betyder, at vi behandler dine personoplysninger og sikrer, at disse beskyttes i overensstemmelse med persondataloven.

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Da vi behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan dine personoplysninger behandles.

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger, fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale, finansiering eller prøvetur.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

– Køb/salg eller leasing af biler
– Indregistrering, finansiering og forsikring af det købte køretøj
– Service og reparation på vores værkste
– Markedsføring
– Til overholdelse af den gældende lovgivning
– Administration af kundeaftaler

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne til brug for ovenstående formåler følgende:

At kunne juridisk korrekt udfylde en købskontrakt, at kunne finansierer et kører tøj gennem os, prøvekørsel, indregistrering mm. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1,litra b)

– Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)

 

Typer af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. CPR-nummer, kørekort, forsikringsoplysninger, finansierings- og leasingoplysninger, biloplysninger, præferencer og økonomiske forhold.

 

Kilder:

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistret og tinglysning, fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter mv. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet. Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler – dette er obligatorisk og er indsamlingen af disse oplysninger ikke muligt, kan en købskontrakt mm ikke benyttes.

 

Behandling af oplysninger:

Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning. Vi behandler kun oplysninger der nødvendige. Behandlingen forgår efter lovgivningen, og må viderebehandles på en både, der ikke stemmer overens med formålet af dem.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante for at vi gemmer oplysningerne, som er gældende i følge lovgivningen – sletning af disse oplysninger, følger lovgivningen.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter:

Som forhandler overfører vi personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler, herunder finansieringsselskaber. Personoplysninger videregives til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udleveringen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Opbevaringsperiode:

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra forældelsesloven.

 

Dine rettigheder:

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid få af vide, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvor vi har fået dem fra samt hvad vi anvender dem til. Ydermere kan du også få af vide, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger samt hvilke tredjeparter de bliver videregivet til.

Dine rettigheder omfatter retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysningerretten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering og retten til at tilbagekalde et samtykke. I visse tilfælde kan rettighederne blive begrænset som følge af retskrav, interesseafvejning samt kontraktlige forpligtelser.

Fulde privatlivspolitik forligger i butikken – vi gør opmærksom på at, for at udfylde en købskontrakt ved os, skal en fuldmagt til opbevaring af, oplysningerne på slutsedlen underskrives

 

Hvilke data indsamles:
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

Automatisk indsamlede data
Vores digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikrebrugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os.
Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette.

Alle besøg til en digital løsning medfører at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiskeoplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og analyseres:

–  Dato og tidspunkt for besøg
– De sider der besøges i løsningen
– IP-adressen på den besøgende
– Geografisk placering
– Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
– URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

 

Vi anvender Google Analytics og Facebook-pixel som webanalyseløsninger i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fravores digitale løsninger til analyse i den service som Google Analytics og Facebook-pixel udbyder. Her fungerer Google Analytics og Facebook-pixel som ”databehandler” af data vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efteraftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:
https://www.google.com/intl/da/policies/

Du kan se mere om Facebook-pixel fortrolighedspolitik her:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Oplysninger du selv afgiver:
I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk behandler vi også data, som brugere aktivthar givet til os.

 

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:
– Oplysninger du deler med os via sociale medier
– Oplysninger sendt på e-mail
– Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
– Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer
– Osv.

 

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os:

Premium Biler ApS
Alexander Zornig
Industrivej 20A
​6760 Ribe

CVR: 41382074

Telefonnummer: 40 45 45 75
Mailadresse: salg@premium-biler.dk

www.premium-biler.dk

 

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger.

Eventuelle klager kan rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

www.datatilsynet.dk

 

Version:
Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 05.06.2020